acasă  TI România  contact legaturi utile
 obiective Training  Buna Guvernare  Forum Buna Guvernare
Modulele programului:

 
"Buna Guvernare" este un program de training pentru personalul din administraţia publică al cărui obiectiv vizează creşterea capacităţii administrative şi rezistenţa instituţiilor publice la corupţie.
Luptati impotriva coruptiei

Programul Buna Guvernare
Este un program de training pentru personalul din administraţia publică al cărui obiectiv vizează creşterea capacităţii administrative şi rezistenţa instituţiilor publice la corupţie.
  • Programul cuprinde o serie de module de perfecţionare, cu durata de 7 zile, fiecare dintre acestea contribuind la dezbaterea de subiecte de actualitate ş i dezvoltarea de abilităţi prin metode practice de training şi comunicare proactivă.
Grup tinta:
  • funcţionari publici şi contractuali la nivel instituţional central şi local

  • personalul din cadrul agenţiilor şi serviciilor deconcentrate

  • personal cu atribuţii de conducere şi execuţie din aparatul prefecturilor

Invitatie de participare (pdf)