acasă  TI România  contact legaturi utile
 obiective Training  Buna Guvernare  Forum Buna Guvernare
Modulele programului:

 
"Buna Guvernare" este un program de training pentru personalul din administraţia publică al cărui obiectiv vizează creşterea capacităţii administrative şi rezistenţa instituţiilor publice la corupţie.
Luptati impotriva coruptiei

Transparenta în Planificarea si Executia Bugetara
Transparenta în Planificarea si Executia Bugetara

perioada: 30 iulie - 05 august 2007

locatia: Hotel Palace - Statiunea VENUS


Fisa de inscriere (pdf)

Tematica:
  1. Procesul bugetar în administratia publica centrala. Responsabilitati si roluri legate de procesul bugetar. Ordonatorii de credite. Calendarul procesului bugetar. Asigurarea transparentei procesului bugetar. Raspunderea juridica privind executia bugetara.
  2. Audit financiar. Identificarea riscurilor.
  3. Tipuri de investitii. Programul de lucrari de investitii publice. Prezentarea investitiilor publice în proiectul de buget. Aprobarea proiectelor de investitii publice. Monitorizarea de catre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii. Acordurile internationale legate de investitiile publice.
  4. Structura sistemului si proceduri de achizitii publice.Etica în achizitiile publice. Comisiile de evaluare si negocierea pentru achizitiile publice.
Obiective:
  • dobândirea si dezvoltarea cunostintelor si a competentelor în vederea utilizarii rationale si eficiente a fondurilor publice
  • diseminarea de bune practici în achizitii, investitii si planificare bugetara
  • utilizarea metodelor de transparenta care reduc riscul anchetelor si al acuzelor nefondate