acasă  TI România  contact legaturi utile
 obiective Training  Buna Guvernare  Forum Buna Guvernare
Modulele programului:

 
"Buna Guvernare" este un program de training pentru personalul din administraţia publică al cărui obiectiv vizează creşterea capacităţii administrative şi rezistenţa instituţiilor publice la corupţie.
Luptati impotriva coruptiei

Departamentul de Training
Îşi propune să utilizeze expertiza şi resursele Transparency International şi ale partenerilor acesteia în vederea aplicării integrate a unui pachet profesional de cursuri de formare continuă pentru administraţia publică, concentrându-se pe atingerea obiectivelor strategice ale acesteia:
• Prevenirea şi combaterea actelor de corupţie
• Trasparenţa actelor decizionale
• Planificare strategică şi bună guvernare
• Management organizaţional şi comunicare interinstituţională
• Dezvoltarea politicilor publice
Necesitatea formarii rezulta din:
  • Nevoia de instruire a personalului administraţiei publice în conformitate cu obiectivele strategice ale administraţiei.
  • Abordarea integrata a activităţilor de formare şi instruire derulate de TI.
  • Diseminarea informaţiilor şi construirea de competenţe şi abilităţi pentru schimbarea cul tur i i organizaţ ionale a administraţiei publice româneşti pentru a răspunde Eficient, Economic şi Eficace nevoilor cetăţenilor.
  • Dezvoltarea şi aplicarea de noi metode de formare şi instruire pentru formarea profesională a adulţilor